THREE LEAF  AARESKJOLD ON A STRAW

In 1846 we got water at the oatmeal. Today, three of us in the 4th and 5th generation continue to operate in the spirit of great-great-grandfather. Not that big, but proper. Raw materials from the top shelf. Highest possible nutritional value in the products.

Marianne has production and purchasing as her task. She is a trained mill technician, Norway’s only female sweetheart, from Switzerland and has practice from large mills in the Alps and Germany. Marianne is Stangeland Mølle’s Minister of Foreign Affairs – and is constantly on the move to make new contacts and get new impulses.

Father Øyvind is the general manager and involved in everything. He meets customers and suppliers, controls production and packaging line and helps with loading and unloading cars. Øyvind is where it happens!

The man of order Hege runs the office. She makes sure that the orders are in order, the logistics go as it should, invoices and is the fire protection manager. If you hit the thread or send us an email, Hege is usually at the other end.

SIDEN 1846

In the now so busy Oalsgata in Sandnes, Oalsbekken once ran free. The water came from an "olle" (Oalskjelda) which ensured a steady water flow throughout the year. A mill had been operating here since long before 1846, but this year the village mill started receiving oats from local farmers.

Brann! Brann!

Det er mye dramatikk i historien til Stangeland Mølle. Møllene var brannbomber. Varme, tørre og støvete som de var. Mølla brant både i 1921 og 1924. I den nye mølla vår er alt lagt til rette for at vi skal kunne produsere på en trygg og forsvarlig måte. Det forplikter å levere havre til folket.

Steinkverna av 1927

I 1927 kom ei ny flott steinkvern, produsert i Tyskland, til mølla midt i Sandnes. Kverna er fortsatt i flittig bruk, selv om kapasiteten er nokså begrenset. Men kombinert med nye maskiner med topp ytelse, har kverna sin misjon. Den tar vare på identiteten, og den representerer kvalitet. Korn malt på steinkvern har høyere næringsverdi enn de fleste andre meltyper.

En gang i året

Den gamle kverna må hogges med jevne mellomrom. I flere år kom bror til farfar Aareskjold for å overvære hoggingen. Han måtte være sikker på at de neste generasjonene hadde blikk for mønster i steinene og at alt ble som før i verden. Årvåkne fagfolk sikrer at kornet blir best mulig malt.

Femte generasjon

Med unntak av ett års tenkepause på 80-tallet, har familien vår drevet mølla helt fram til i dag. På slutten av 90-tallet meldte Marianne seg til tjeneste. Hege kom etter i 2005. Stangeland Mølle kunne da bokføre en ny generasjon Aareskjold.