TRE BLAD AARESKJOLD PÅ ETT STRÅ

I 1846 fikk vi vann på havremølla. I dag driver tre av oss i 4. og 5. generasjon videre i tippoldefars ånd. Ikke så stort, men skikkelig. Råvarer fra øverste hylle. Høyest mulig næringsverdi i produktene.

Marianne har produksjon og innkjøp som sin viktigste oppgave. Hun er utdannet mølletekniker, Norges eneste kvinnelige sådan, fra Sveits og har praksis fra store møller i alpelandet og Tyskland.
Marianne er Stangeland Mølles utenriksminister – og er stadig på farten for å knytte nye kontakter og få nye impulser.

Far Øyvind er daglig leder og med på alt. Han møter kunder og leverandører, kontrollerer produksjon og pakkelinje og hjelper til med å lesse og losse biler. Øyvind er der det skjer!

Ordensmennesket Hege styrer kontoret. Hun sørger for at bestillingene er i orden, logistikken går som den skal, fakturerer og er brannvern-leder. Slår du på tråden eller sender oss en mail, er som regel Hege i den andre enden.

SIDEN 1846

I den i dag så travle Oalsgata i Sandnes løp en gang Oalsbekken fritt. Vannet kom fra en olle (Oalskjelda) som sikret jevn vannstrøm hele året. Her var det drevet mølle siden lenge før 1846, men dette året startet bygdemølla opp med mottak av havre fra lokale bønder.

Brann! Brann!

Det er mye dramatikk i historien til Stangeland Mølle. Møllene var brannbomber. Varme, tørre og støvete som de var. Mølla brant både i 1921 og 1924. I den nye mølla vår er alt lagt til rette for at vi skal kunne produsere på en trygg og forsvarlig måte. Det forplikter å levere havre til folket.

Steinkverna av 1927

I 1927 kom ei ny flott steinkvern, produsert i Tyskland, til mølla midt i Sandnes. Kverna er fortsatt i flittig bruk, selv om kapasiteten er nokså begrenset. Men kombinert med nye maskiner med topp ytelse, har kverna sin misjon. Den tar vare på identiteten, og den representerer kvalitet. Korn malt på steinkvern har høyere næringsverdi enn de fleste andre meltyper.

En gang i året

Den gamle kverna må hogges med jevne mellomrom. I flere år kom bror til farfar Aareskjold for å overvære hoggingen. Han måtte være sikker på at de neste generasjonene hadde blikk for mønster i steinene og at alt ble som før i verden. Årvåkne fagfolk sikrer at kornet blir best mulig malt.

Femte generasjon

Med unntak av ett års tenkepause på 80-tallet, har familien vår drevet mølla helt fram til i dag. På slutten av 90-tallet meldte Marianne seg til tjeneste. Hege kom etter i 2005. Stangeland Mølle kunne da bokføre en ny generasjon Aareskjold.