Kvalitet

Det bearbeides fem korntyper på mølla: havre, bygg, rug, spelt og hvete. Det meste kommer fra Odalen, Storhamar og Jæren, rett og slett fordi kvaliteten er best der.

På Stangeland Mølle bruker vi i hovedsak egenprodusert mel, formalt på steinkverner. Da sikrer vi både næringsverdi, god smak og ikke minst norsk korn.

Bærekraft

Korn er en av de matvarene vi har som gir minst klimaavtrykk. Faktisk er det slik at korn og kornprodukter er noe av det mest bærekraftige du kan spise. Vi på Stangeland Mølle satser ikke bare på korn, vi satser på norske bønder og norsk korn.

I produksjonen vår bruker vi hele kornet. De bestanddelene av kornet som ikke går til humankonsum, nyttiggjøres til dyrefor.

I følge FNs bærekraftsmål er korn og kornprodukter den eneste matvaren som kan brødfø fremtidens befolkning.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Vi har tro på havre til folket.

Bærekraft er en sentral verdi og en viktig del av vår bedriftsfilosofi. Vi erkjenner at vår virksomhet har en innvirkning på miljøet, samfunnet og fremtidige generasjoner, og vi tar ansvar for å minimere negative påvirkninger og samtidig maksimere positive bidrag. Vår bærekraftpolicy er et veikart som guider oss i å oppnå våre mål om å drive en ansvarlig og miljøvennlig virksomhet.

Fremme god folkehelse gjennom våre produkter

Vi fremmer god helse og livskvalitet for alle ved å anerkjenne korns helsefremmende egenskaper. Vårt mål er å sikre tilgang til sunn og ernæringsrik mat gjennom testede kvalitetsprodukter rike på fiber, vitaminer, mineraler og antioksidanter. Vi informerer og øker bevisstheten om helsefordelene ved korn. Ved å støtte lokale kornmottak som Jæren korn og malt, og samarbeide med lokale bønder som Jon Lea med Jærkveiten, fremmer vi norsk kornproduksjon og tilgangen til ferske, næringsrike kornprodukter. Som stolte deltakere i innovasjonsprosjektet Norsk Vegetar, ledet av Jæder AS med 13 andre samarbeidspartnere, fokuserer vi på bærekraftige vegetarprodukter med norske råvarer som grønnsaker, belgvekster og korn. Vi bidrar til å forbedre helse og miljø gjennom utvikling av innovative og sunne vegetariske alternativer.

 

Energiforbruket reduseres med moderne og bærekraftige løsninger

Vi har iverksatt flere tiltak for å forbedre vår bærekraftprofil og redusere miljøpåvirkningen. Dette inkluderer installasjon av energieffektiv LED-belysning, oppgradering av produksjonslinjer med frekvensomformere for økt energieffektivitet, og planlagt bruk av en ny biokjele som utnytter bioavfall for oppvarming og erstatter 130.000 liter olje årlig. Vi har også et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for optimalisert energiforbruk og solcelleanlegg som genererer opptil 220 000 kW/t ren energi årlig. Disse tiltakene har ført til betydelige energibesparelser, reduserte karbonutslipp og økt bruk av fornybar energi i vår virksomhet. Vi fortsetter å evaluere og implementere nye løsninger for å styrke vår bærekraftpraksis.

Bærekraftig forretningspraksis for menneskerettigheter og arbeidsforhold

Vi har forretningsforbindelser over hele verden, og er dermed klar over ansvaret vårt og hvilken påvirkning vi kan ha på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi stiller krav til våre leverandører og forretningspartnere for å avskaffe tvangsarbeid og få slutt på moderne slaveri og menneskehandel. Vi gir våre ansatte lønn til å leve av, og har de siste årene skapt flere

arbeidsplasser. Vi ønsker å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og vi ønsker å jobbe for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser.

Bærekraftig matproduksjon: Redusere svinn og fremme klimavennlige løsninger

I dag går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. Vi ønsker å bidra til å redusere svinn i produksjon- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting.

Vår planlagte nye biokjel for å forbrenne havreskall til bioaske, som igjen kan brukes til å gi næring til jord i vårt nærområde. På denne måten vil vi redusere svinn og avfall, samt vi gir noe tilbake til jordbruksproduksjon. I våre fasiliteter bruker vi ikke mer kjemikalier enn absolutt nødvendig, og utslipp av luft, vann og jord er begrenset. Vår produktportefølje består av kornprodukter samt frø og nøtter, dette krever mindre ressurser av klima å produsere enn animalske matvarer og er sunne matvarer for folket.

 

Ekte er fint

I dagligvarebutikker finner du våre produkter med mye godt i.

Stangeland Mølle produserer gryn av høyeste kvalitet. Med gullmedalje i Det Norske Måltid for våre havregryn, har vi bevist at vi kan konkurrere i toppen.
Vi bruker Norske råvarer, så langt det lar seg gjøre.
Finner vi ikke kvaliteten vi er ute etter her hjemme, importerer vi fra kvalitetsleverandører rundt om i verden.
Vårt ønske er å produsere sunne, rene råvarer til kundene våre og å heie på norske bønder.

 

Åpenhetsloven

 • Vi har forankret ansvarlighet i styret og etablert våre retningslinjer for ansvarlig næringsliv:
 • Vi skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Vi skal oppfordre alle leverandører og forretningspartnere om å bidra til anstendige arbeidsforhold og respektere menneskerettigheter
 • Vi opptrer ansvarlig ved å stille krav og innhente opplysninger ved inngåing av nye avtaler. Alle leverandører må signere på vår code of conduct ved inngåing av kontrakt.
 • Vi stiller krav til og forventer at våre leverandører og andre forretningspartnere gir sine ansatte lønn til å leve av og ikke diskriminerer.
 • Vi stiller krav til og forventer at våre leverandører og andre forretningspartnere ikke driver med barnearbeid og tvangsarbeid.
 • Vi utfører aktsomhetsvurderinger i henhold til krav i Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)
 • Vi skal avdekke eventuelle negative konsekvenser av vår virksomhet ved å stille krav til våre leverandører, og utføre aktsomhetsvurderinger for å unngå og forårsake eller bidra til negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.
 • Vi forplikter oss til å høre og behandle alle henvendelser eller klager som vi mottar fra berørte interessenter.
 • Det er ulike risikomomenter som er knyttet til ulike bransjer og virksomheter, samt geografisk lokasjon. Virksomheten har gjennomført en risikokartlegging på våre leverandører og forretningspartnere basert på geografisk lokasjon og bransje. Risikokartlegging og aktsomhetsvurdering er basert på retningslinjene fra OECD. Denne kartleggingen er utgangspunkt for de prioriteringene som er tatt for å følge opp dette videre i organisasjonen. Virksomheten har valgt at leverandører og underleverandører utenfor EU har størst risiko, og det er disse som får mest oppfølging fra oss. Denne oppfølgingen og dialogen pågår kontinuerlig, og det tas stadig vurdering til om vår virksomhet kan ha negativ konsekvens som følge av vår forretningsforbindelse. Virksomheten kan ikke på nåværende tidspunkt se at vi har hatt negativ konsekvens på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, men dette er en kontinuerlig evaluering, og det vil bli tatt hensyn til ved inngåelse av nye forretningsforbindelser. Evaluering av resultater blir fulgt opp og kommunisert til eventuelt berørte interessenter.
 • Informasjonskravet i lovverket innebærer at du kan be oss om å redegjøre for arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår verdikjede. Dette kan du gjøre ved å sende mail til firmapost@stangeland-molle, hvor du vil få svar på dine spørsmål innen 3 uker.